Medica 2019

Thanks to 3B Scientific, Mr.TEEmothy was displayed during the Medica Trade Fair in Dusseldorf.

MST awarded at InnovX BCR Day in Bucharest!

Event dedicated to future-oriented digitalinnovations and deep technology in the CEE region.

dav

MST joins Life Science Cluster Krakow

MST joins Life Science Cluster in Krakow

7th Annual HealthTech Investment Forum in Basel

MST among the best start-ups during the 7th Annual HealthTech Investment Forum in Basel.

dav

Best Medical Simulator Developers 2019

MST was awarded The Best Medical Simulator Developers 2019 in The 2019 Healthcare & Pharmaceutical Awards run by Global Health & Pharma!

MST receives honorable mention in the TERAZ POLSKA competition!

MST receives honorable mention at the most prestigious distinction in Poland – the emblem of TERAZ POLSKA.

MST at CMEF Exhibition in Shanghai

MST with 3B Scientific China, took part in CMEF Exhibition in Shanghai  May 14-17th.

Thanks 3B China for invitation and hospitality as in Shanghai and Suzhou.

MST in press – OSOZ Polska

You can read the article using the following link:

OSOZ Polska

NFIC 2018 in Cracow

MST is a finalist of the Shark Tank competition during NFIC 2018 in Cracow.
Thank you for the distinction that will encourage us to work even harder!

Fundusze Europejskie (European funds)

Medical Simulation Technologies Sp. z o. o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój; Poddziałanie 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB Granty na rozwój, promocję lub umiędzynarodowienie Polskich Produktów Przyszłości.

Nazwa projektu:

TEEmothy – symulator echokardiografii przezprzełykowej do trenowania lekarzy specjalistów

Celem projektu jest wdrożenie działań promocyjnych dla umiędzynarodowienia produktu poprzez udział zespołu MST w konferencji Echocardiography Conference: State of the Art w Nowym Jorku w kwietniu 2018 r.   

Efektem projektu jest podniesienie rozpoznawalności rynkowej poprzez udział w ww. konferencji.

Wartość projektu w kosztach kwalifikowanych: 17842,26 PLN

Wkład z Funduszy Europejskich: 15165,92 PLN

Send us a message